T: 079-8885733 M:06-23615196

Brandblusmiddelen

Brandblusmiddelen

Jaarlijks branden vele duizenden huizen, boerderijen, winkels en kantoren af. Een beginnende brand kan eenvoudig bedwongen worden door de inzet van brandblussers. Uiteraard moeten deze blussers dan wel geschikt zijn voor de omgeving waarin ze toegepast worden. Brandblussers: noodzakelijk en verplicht!

De draagbare brandblusser is nog altijd het eerste hulpmiddel bij brandbestrijding. Er zijn globaal genomen 4 soorten blussers:

Poederblusser s Sproeischuimblussers CO2 blussers Vetblussers

Afhankelijk van het brandrisico en de aanwezige brandbare stoffen wordt er voor een bepaald type gekozen. De brandstof bepaalt dus welk blusmiddel het meest geschikt is. Daarom zijn branden ingedeeld in brandklassen. Elke brandklasse herkent u aan een letter en/of internationaal gebruikt pictogram:

* Klasse A: branden van vaste stoffen;

* Klasse B: branden van vloeistoffen;

* Klasse C: branden van gassen;

* Klasse D: branden van metalen;

* Klasse F: vetbranden.

Daarnaast kan Brouwer Maintenance Solutions u ook voorzien van een brandblusser die geschikt is voor het blussen van elektra branden t/m 1000 volt.

Blusmiddelen Jaarlijks Onderhoud Blustoestellen en brandslanghaspels dienen conform NEN 2559, NEN-EN 671-3 en NEN 2659 jaarlijks onderhouden en gecontroleerd te worden op veiligheid en inzetbaarheid. Brouwer Maintenance Solutions verzorgt voor u het jaarlijks onderhoud en controle van blusmiddelen.

Werkwijze draagbare blustoestellen Controle van borgpen en indicatievoorzieningen, controle van drukmeters, inspectie van het uiterlijk van het blustoestel, het wegen van het blustoestel, controle van de slang en het spuitstuk, controle van de bedieningsinstructies, het openen van het blustoestel en inspecteren van het blusmiddel en gaspatroon (alleen bij blussers met inwendig gaspatroon), controle van alle onderdelen op werking en bruikbaarheid, controle van het bedieningsmechanisme, het vervangen van relevante O-ringen, sluitringen en slangmembranen, opnieuw assembleren van het blustoestel, het invullen en opnieuw plaatsen van het geldig onderhoudsetiket. Naast deze jaarlijkse werkzaamheden dienen er ook nog conform dezelfde NEN 2559 / EN-3 normen aanvullende werkzaamheden en controles te worden uitgevoerd bij 5, 10 en 15 jaar. Het zogenaamde uitgebreid onderhoud en revisie. Zodra de blusser zijn 20e levensjaar bereikt heeft mag de blusser niet meer goedgekeurd worden en dient deze afgevoerd en op een deskundige manier onklaar gemaakt te worden.

Veilig én verplicht Het op de juiste manier periodiek onderhouden van blusmiddelen is niet vrijblijvend. De nieuwe onderhoudsnorm NEN2559 voorziet per 1 september 2001 in een strikte procedure voor dit onderhoud. Onderhoud volgens NEN2559 wordt geëist door de Arbowet en de Wet Milieubeheer. Bovendien eisen ook verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten periodiek onderhoud van blusapparatuur volgens deze norm. Tekortkomingen kunnen bij controles van diverse instanties of bij noodsituaties leiden tot hoge boetes of zelfs bedrijfssluitingen.

Brouwer Maintenance Solutions komt op uw verzoek kosteloos en geheel vrijblijvend bij u langs om uw situatie te beoordelen, u krijgt dan een duidelijk overzicht over de huidige staat van de blusmiddelen.

Laat Brouwer Maintenance Solutions u adviseren wat voor uw situatie het beste blusmiddel is, wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u langs !